Winnaar Raalter Onderneming van het Jaar 2018
0572 352 511 Stationsstraat 40, 8102 ED Raalte

Inspectie & Advies

Veiligheid, dat is tegenwoordig wel een heel belangrijk woord in onze samenleving. Dat geldt ook zeer zeker op het gebied van elektrische installaties.

Beekman Elektro heeft de erkenning om inspecties aan bestaande en nieuwe elektrische installaties te mogen verrichten. Ook het inspecteren van noodverlichting en arbeidsmiddelen hoort hier bij.

Beekman inspectie & advies inspecteert installaties aan de hand van uiteenlopende eisen die gesteld worden bij bedrijven. Het kan de gebruikersvergunning zijn die inspectie van noodverlichting eist. Het kan de brandverzekering of de Arbeidsinspectie zijn die een inspectie van de bestaande elektrische installatie eist. Wij hebben de kennis en meetapparatuur in huis om al deze zaken te kunnen inspecteren aan de hand van de normen NEN1010, NEN3140 en de NEN-EN50110-1.

Voordat er een inspectie plaatsvindt wordt er een inspectierapport uitgewerkt, waar de inspecteur zijn bevindingen in kan schrijven en waarmee hij op pad gaat. De inspecteur schrijft alles op wat hij constateert, door kijken en meten, wat niet goed is. Dit alles wordt uitgewerkt in een inspectierapport voor de klant. Hier komt uit of de installatie wel of niet aan de eisen voldoet.

Beekman Elektro

  • 0572 352 511
  • Stationsstraat 40, 8102 ED Raalte
  • Facebook
  • Twitter

Kwaliteit

Techniek Nederland DEKRA